PROJECTE LLEURE I DEURES

Suport a la infància

Sovint els més petits són els que, d’una manera indirecta, pateixen més la manca de temps dels seus pares, la manca de recursos econòmics, i la manca d’atenció. Els nens i nenes de les famílies en situació econòmica i social precària queden desatesos, sense voler, més enllà de l’horari escolar, fins que els pares arriben de la feina a la nit.

Aquest projecte ofereix als nens d’aquestes famílies la possibilitat d’estar en un espai acollidor, fent els deures de l’escola i altres activitats extraescolars de lleure com treballs manuals, jocs de sobretaula o activitats físiques, amb persones preparades per guiar-los en el desenvolupament de aquestes activitats.

A qui va dirigit?

El Projecte està dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys i es porta a terme quan surten de l’escola, de 17.30h a 19.30h de la tarda.

Aquest projecte vol servir a tota la comarca del Maresme. La Fundació Lotus Blau treballa en col·laboració amb treballadors socials de diferents ajuntaments de la comarca per contactar amb els nens que es puguin beneficiar d’el projecte.

Els drets de l’infant

La Fundació Lotus Blau implementa els drets dels nens i nenes en la seva política d’actuació. El projecte Oci i Deures posa en pràctica els drets de la infància establerts en la convenció de l’ONU. Aquests són: Dret a la participació, Dret a la no discriminació, Dret a la protecció i Dret a l’educació. Especialment, per la naturalesa de l’activitat, als principis de el dret a l’educació, a la no discriminació ia la protecció.

Amb l’objectiu de:

  • Donar atenció i suport a nens i nenes de 7 a 12 anys en situació de risc durant les hores extraescolars
  • Ajudar a l’estructura familiar d’aquests nens i nenes a gestionar els horaris laborals i d’atenció als seus fills
  • Contribuir a una educació en valors i bon tracte als nens i nenes que estan en risc de marginació social
  • Disminuir el fracàs escolar i fomentar la millora de la convivència