Classes particulars de yoga

SalutHolistica

Les classes particulars són per a aquells que prefereixen l’atenció individualitzada, ja sigui per millorar una pràctica personal ja existent, o per començar la pràctica sense haver fet mai una classe de Hatha Yoga.

L’experiència de grup és molt diferent a la individual: podem gaudir d’una activitat de grup on es comparteix amb els altres una pràctica individual però alhora col.lectiva, o bé tenir una atenció individualitzada total com a estudiant on el professor pot estar més atent a les correccions, ajustos o postures que siguin més necessàries per a cada persona, acomodant-se a les necessitats de l’estudiant.

Les classes particulars tenen, en principi, la mateixa estructura que les classes de grup i es treballen les mateixes postures.