CLASSES PARTICULARS DE YOGA

Les classes particulars de yoga a Mataró són per a aquells que prefereixen una atenció individualitzada. Si vols millorar la teva pràctica personal ja existent, vols començar la pràctica sense haver fet mai una classe de Hatha Yoga abans, o bé has patit una lesió o t’estàs recuperant d’una malaltia i encara no vols entrar en una classe de grup, la classe particular de yoga pot ser la millor opció.

Comparada a l’experiència de grup, en la que es comparteix amb els altres una pràctica individual però, alhora col·lectiva, la classe privada és molt diferent. En aquesta, tenim una atenció individualitzada total com a estudiant on el professor està més atent a les correccions, ajustos o postures que siguin més necessàries per a cada persona, acomodant-se a les teves necessitats.

Les classes particulars de yoga tenen, en principi, la mateixa estructura que les classes de grup i es treballen les mateixes postures. A no ser que l’alumna tingui unes necessitats molt específiques, en funció de les quals el professor dissenyarà la classe.

Consulta la disponibilitat horària amb nosaltres si t’interessa concertar una classe particular de yoga a Mataró.

HATHA VINYASA

YOGA SUAU

RESTAURATIU

YOGA PARET

FIT BACK

PILATES

MEDITACIÓ

CORPORATIU

ONLINE

STREAMING

TAIKO

FITNESS DRUMMING