Integral Yoga

L’Integral Yoga o Purna Yoga, que es practica a la Fundació Lotus Blau, té la seva base en la philosophia de Sri Aurobindo. L’Integral Yoga combina les branques de Jnana, Bhakti i Karma Yoga, amb un treball de desenvolupament personal. També es convina amb el Hatha Yoga i el Yoga Nidra.

Hatha Yoga

Tot sovint s’entén el Hatha Yoga com el Yoga físic de les postures, però el Hatha Yoga cal entendre’l també com el Yoga que busca la fortalesa i la vitalitat del cos per poder tirar endavant un procés d’autorealització. El Hatha Yoga és d’ideal tàntric, on el practicant utilitza tot el que té al seu voltant pel seu procés d’autorealització. Amb aquesta pràctica s’aconsegueix un cos adamantí. Aquest cos adamantí és de molt ajut quan fem el camí del Raja Yoga (bàsicament un camí de meditació). Així doncs el Hatha Yoga pot ser un camí en si mateix, i a la vegada també pot anar lligat al Raja Yoga i a una visió Integral de la vida i del creixement personal. En aquesta visió Integral es té cura del cos per mantenir-lo en bon estat de funcionament i per poder portar a terme un procés d’autotransformació que forma part del procés evolutiu personal.  Més informació sobre Hatha yoga

Yoga Nidra

El Yoga Nidra es va originar fa varis mil.lenis  a la Índia. Es basa en la pràctica tàntrica del Nyasa. Aquesta disciplina ha anat passant de mestre a deixeble. Swami Sivananda de Rishikesh va passar les ensenyances del Yoga Nidra al seu deixeble Swami Satyananda Saraswati que va ser el que va disposar el Yoga Nidra en el format actual, tal i com es coneix al món Occidental.Més informació sobre Yoga Nidra

Meditació

Existeixen diferents tipus de meditació, però tots tenen com a objectiu arribar a conèixer la naturalesa més profunda del ser.
A través de la pràctica de la meditació fem una constant observació de la ment. Les dues principals maneres de meditar són la meditació de concentració i meditació de consciència plena. La primera enfoca tota l’atenció en un objecte mental determinat, i la segona es basa més en la percepció i l’experiència. Al Lotus Blau es poden practicar la meditació de concentració i la meditació de consciència pura.Més informació sobre Meditació

Jnana Yoga

El Jnana Yoga al Lotus Blau te les influencies de l’Advaita Vedanta de Ramana Maharshi i Nisargadatta, i el Purna Advaita de Sri Aurobindo. Aquest treball es fa mitjançant lectures, exercicis i meditacions.  La classe té lloc un cop per setmana, i a la vegada es porta a la pràctica durant el dia en forma d’exercicis, fent del Jnana una practica quotidiana .

karma Yoga

El Karma Yoga també és una part molt important en l’Integral Yoga del Lotus Blau i es posa en pràctica en el dia  a dia mitjançant serveis, i projectes, i es treballa per anar aprofundint en el conceptes de “ el servei” i “el cuidar”, i les seves implicacions, com a part molt essencial del Karma Yoga. El Karma Yoga també es porta a la practica a traves de viure els aconteixaments del dia a dia conectats amb el JO-SOC. Cada accio es transforma amb un acte de servitud I devoció

Bhakti Yoga

El Bhakti Yoga del Lotus Blau es mou en una línea devocional que va molt lligada amb el camí del Jnana. El camí consisteix en connectar amb el “JO-SÓC” individual de cada persona. D’aquesta manera se sent devoció per tots els sers, i es connecta amb l’Absolut a través de totes les persones. Al Lotus Blau el Bakti també es practica mitjançant exercicis durant el dia, amb retirs i tallers, i a amb el Kirtan. Això fa que s’aprofundeixi en l’estimació, l’obertura personal i la rendició.Més informació sobre Bhakti Yoga

L’Integral Yoga de la Fundació comprèn una part de desenvolupament i perfeccionament personal. Es tracta de connectar cada vegada més amb les parts més elevades del cos mental i treballar temes de la personalitat. Aquesta part de es porta a terme mitjançant els serveis de Filosofia Aplicada i un treball personal d’introspecció i contemplacio durant el dia.

Fundació Lotus Blau
info@fundaciolotusblau.org

Mataró
c/ Sant Antoni, 42. 08301 Mataró (Barcelona), Espanya · Telèfon: +34 93 790 23 21

Barcelona
c/ Mateu, 7. 08012. Barcelona. Espanya · Telèfon: +34 93 790 23 21

Fundació Lotus Blau · Tots els drets reservats © 2014

Facebook   Facebook

Web realitzada per CREACTITUD